© 2015-2016 Finančné centrum,a.s.

Expert v poistení bytových domov

výhodné podmienky poistenia, znalosť poistných produktov, široký rozsah krytia rizík, profesionálna starostlivosť, komplexný poistný servis pre správcov, spoločenstvá vlastníkov, jednotlivých vlastníkov, zodpovedný a odborný prístup pri riešení poistných udalostí

Šetríme Vám čas pri hľadaní vhodnej poisťovne a produktu

Šetríme Vám finančné prostriedky

Šetríme Vám čas pri riešení poistných udalostí

Pomáhame Vám zorientovať sa v problematike poistenia

Pomáhame Vám riešiť poistné udalosti asistenciou interného likvidátora

Pomáhame Vám korektne hlásiť poistné udalosti


Dohliadame na aktualizácie a správu Vašej poistnej zmluvy